Tamplar universal

Descrierea ocupatiei :

Tamplarul universal produce, decoreaza si repara mobila si alte produse din lemn, imbina furnirele, le preseaza, le incleiaza, le ajusteaza, produce si repara vehicule si alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse( pipe,schiuri,rachete )si alte articole de sport.

Pregatirea generala minima la inscrierea la curs :

Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii ( conform Legii Invatamantului nr. 268/2003 ) minim 10 clase.

Durata cursului :

TOTAL 720 ore = 20 sapt.  din care 240 ore teorie + 480 ore practica

Principii de respectat :

Alternarea in raport de 1/3 pregatire teoretica si 2/3 instruire practica la nivel saptamanal sau a mai multor saptamani, se va face in functie de capitolele sau lectiile predate si insusirea a cunostiintelor dobandite. In functie de deprinderile cursantilor si cerintele agentului economic, durata pregatirii poate fi cu 15% mai mare sau mai mica. Adaptarea se face prin cresterea sau scaderea numarului de ore pregatire teoretica sau instruire practica, la temele prevazute la obiectele de pregatire sau de instruire practica, la temele prevazute la obiectele de specialitate si de la instruirea practica.

Taxa cursului: --- RON
Informatii suplimentare la telefon 0237/235897

Acte necesare inscrierii la curs:

- copie act de studiu

- copie certificat de nastere

- copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

- copie BI/CI

- adev. medicala - cu mentiunea APT pentru cursul de tamplar

- cerere

- contract de formare profesionala care se completeaza la secretariat

Evaluarea finala si certificarea :

Evaluarea finala se va face prin acordarea de notede catre o comisie de verificare, pe baza unui test (scris sau oral) de cunostiinte teoretice generale si a unei lucrari practice executate de cursant. Pentru obtinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie sa obtina, la aceasta evaluare, media minima 5 (cinci) la proba scrisa si minim 6 (sase) la proba practica. Certificarea consta in eliberarea pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S si M.E.C.T. Certificatele sunt recunoscute in U.E.

Informaţii în completare